Blog

Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 – Phần 2 – Toán bồi dưỡng lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100

Bài 19. Có một cân đĩa và hai quả cân loại 1 kg và 5kg. Làm thế nào để cân được 32kg gạo chỉ qua ba lần cân?

>> Xem thêm đáp án bài 19 tại đây.

Bài 20. Có 17 lít nước đựng đầy trong các can 5 lít và 2 lít. Hỏi có mấy can 5 lít, mấy can 2 lít?

>> Xem thêm đáp án bài 20 tại đây.

Bài 21. Cả gà và chó đếm được 12 cái chân. Biết số gà nhiều hơn số chó. Hỏi có mấy con gà, mấy con chó?

>> Xem thêm đáp án bài 21 tại đây.

Bài 22. Nam câu được tổng số cá ít hơn 12, gồm cá trôi và cá rô. số cá trôi nhiều hơn cá rô là 9 con. Hỏi Nam câu được bao nhiêu con cá mỗi loại?

>> Xem thêm đáp án bài 22 tại đây.

Bài 23. Cô giáo chấm bài toán của bốn bạn: Hoà, Bình, Hải, Tú thì có 2 điểm 10, 1 điểm 9 và 1 điểm 7. Hoà được điểm cao hơn Bình nhưng lại thấp hơn Hải. Hỏi mỗi bạn được mấy điểm?

>> Xem thêm đáp án bài 23 tại đây.

Bài 24. Dũng có một số bi xanh và đỏ, biết rằng số bi của Dũng ít hơn 9 viên và bi đỏ hơn bi xanh 6 viên. Hỏi Dũng có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ?

>> Xem thêm đáp án bài 24 tại đây.

Bài 25. Lan có bốn tấm bìa xanh và đỏ, số bìa xanh ít hơn số bìa đỏ. Hỏi Lan có bao nhiêu tấm bìa xanh, bao nhiêu tấm bia đỏ?

>> Xem thêm đáp án bài 25 tại đây.

Bài 26. Bạn An có 9 viên bi. Nếu An cho Bình 4 viên bi thì Bình có 10 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 26 tại đây.

Bài 27. Minh có 18 viên bi, nếu Minh cho Bình 3 viên thì Bình có nhiều hơn Minh 3 viên bi. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án bài 27 tại đây.

Bài 28. Có ba thúng xoài, thúng thứ nhất ít hơn thúng thứ hai là 6 quả, thúng thứ ba nhiều hơn thúng thứ hai là 5 quả. Biết thúng thứ nhất có 12 quả. Hỏi:
a) Thúng nào có nhiều xoài nhất?
b) Cả ba thúng có bao nhiêu xoài?

>> Xem thêm đáp án bài 28 tại đây.

Bài 29. Trên bãi cỏ có 16 con bò. số bò nhiều hơn số trâu là 10 con. Số cừu bằng số bò và số trâu cộng lại. Hỏi:
a) Trên bãi cỏ có bao nhiêu con cừu? Bao nhiêu con trâu?
b) Tất cả có bao nhiêu con bò, trâu, cừu?

>> Xem thêm đáp án bài 29 tại đây.

Bài 30. Có 9 lít nước mắm đựng đầy vào các can loại 2 lít và 3 lít. Hỏi có bao nhiêu can 2 lít và bao nhiêu can 3 lít được sử dụng?

>> Xem thêm đáp án bài 30 tại đây.

Bài 31. Tấm vải xanh dài hơn tấm vải đỏ 30m, tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải hoa là 45m. Hỏi tấm vải nào dài nhất? Tấm vải nào ngắn nhất? Tấm vải xanh và tấm vải hoa hơn kém nhau bao nhiêu mét?

>> Xem thêm đáp án bài 31 tại đây.

Bài 32. Một khu vườn tròng cây ăn quả gồm xoài và vải. số cây vải là số liền sau số 49, số cây xoài bằng 1/5 số cây vải. Hỏi:
a) Khu vườn có bao nhiêu cây xoài?
b) Khu vườn có tất cả bao nhiêu cây?

>> Xem thêm đáp án bài 32 tại đây.

Bài 33. Tuổi của bố, mẹ, con cộng lại là 82 tuổi. Tổng số tuổi của bố và mẹ là 74 tuổi. Tổng số tuổi của mẹ và con là 44 tuổi. Tính tuổi của mỗi người.

>> Xem thêm đáp án bài 33 tại đây.

Bài 34. Hiện nay con 5 tuổi. Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?

>> Xem thêm đáp án bài 34 tại đây.

Bài 35. A và B cùng đi một quãng đường dài 40km và hai bạn xuất phát từ hai đầu đường khác nhau và đi ngược chiều về phía nhau. A đi nhanh gấp 3 lần B, và hai bạn gặp nhau sau 15 phút. Hỏi mỗi bạn đã đi được bao nhiêu km đường sau 15 phút?

>> Xem thêm đáp án bài 35 tại đây.

Bài 36. Hai xe khách đi ngược chiều nhau từ tỉnh A và tỉnh B, gặp nhau tại điểm c. Chỗ hai xe gặp nhau cách tỉnh A 36km và cách tỉnh B 45km. Hỏi hai tỉnh A và B cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

>> Xem thêm đáp án bài 36 tại đây.

Xem thêm ôn tập dạng bài về các phép tính trong phạm vi 1000 tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *