Blog

Dạng Toán nhận biết hình tam giác, hình tứ giác – Toán bồi dưỡng lớp 2

()

Đang tải…

Bài 1. Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?  

Kể tên các hình đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2.

Trong hình vẽ bên có bao         
nhiêu hình tam giác, hình tứ giác?

Kể tên các hình tam giác, tứ giác đó. 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

 

Bài 3. Hãy:    
a) Nêu tên các điểm thẳng hàng ở hình vẽ bên.
b) Vẽ thêm 2 đoạn thẳng vào hình vẽ bên để được 3 hình tứgiác.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác? 

Bao nhiêu hình tứ giác?

Hãy kể tên các hình tam giác và tứ giác đó.

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Cho hình chữ thập được ghép bởi 5 hình vuông có cạnh bằng nhau. Có thể cắt hình chữ thập đã cho thành 5 mảnh để ghép lại thành một hình vuông được hay không? Nếu được, hãy vẽ hình mô tả cách cắt.

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 6. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình vẽ bên để có 3 hình tam giác,
3 hình tứ giác.

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. a) Hãy ghi tên các điểm vào hình vẽ bên.
b) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác? Đó là những hình nào?
c) Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình chữ nhật ? Đó là những hình nào? 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 8. Trong hình vẽ bên có:
a) Bao nhiêu hình tam giác?
b) Bao nhiêu hình tứ giác?

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 9.
a) Trong hình bên có bao nhiêu hình tam giác?
b) Đọc tên các hình tam giác đó.

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 10. Trong hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 11. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: số hình tứ giác có trong hình bên là:

A. 2B. 5
C.4D.6

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Xem thêm Dạng Toán Tính chu vi hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2 tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *