Blog

Các phép tính trong phạm vi 100 – phần 7 – Toán nâng cao lớp 2

()

Đang tải…

Bài 16. Mỗi ngày Lan đi học 5 giờ, mỗi tuần lễ Lan đi học 5 ngày. Hỏi mỗi tuần lễ Lan đi học bao nhiêu giờ?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 17. Có 8 lít dầu rót đều vào 4 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít dầu?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 18. Có 20 người cần qua sông, mỗi thuyền chở được 5 người (kể cả người lái đò). Hỏi cần ít nhất mấy chuyến đò để chở hết số người đó?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 19. Hiện con 5 tuổi. Tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi hiện nay bố bao nhiêu tuổi?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 20. Nếu Ngọc cho Mai 13 cái kẹo thì mỗi bạn có 25 cái kẹo. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 21. Trong dịp Tết trồng cây, lớp của Lan trồng được 50 cây. Lớp của Tùng trồng được số cây ít hơn lớp của Lan. Nếu lớp Lan cho lớp Tùng 10 cây thì số cây của hai lớp bằng nhau. Hỏi lớp Tùng trồng được bao nhiêu cây?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 22. Nếu Toàn cho Tùng 12 viên bi thì mỗi bạn có 24 viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 23. Lan có 14 cái kẹo, Hà có 6 cái kẹo. Hỏi Lan phải cho Hà mấy cái kẹo đề sốkẹo của hai bạn bằng nhau?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 24. Năm nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con, biết tuổi con là 5 tuổi. Hỏi:
a) Tuổi hiện nay của bố?
b) Sau 5 năm nữa, tuổi bố sẽ gấp mấy lần tuổi con?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 25. Năm nay Hà 5 tuổi và tuổi của Hà bằng một nửa số tuổi của Hưng.
a) Hỏi Hưng năm nay bao nhiêu tuổi?
b) Hỏi tổng số tuổi cả hai bạn năm nay là bao nhiêu tuổi?

>> Xem thêm đáp án tại đây

Bài 26. Hai người cùng làm một công việc sẽ hoàn thành công việc đó trong 3 giờ. Nếu làm một mình, người thứ nhất phải mất 6 giờ mới xong công việc. Hỏi nếu làm một mình, người thứ hai phải mất bao nhiêu thời gian mới làm xong công việc?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 27. A và B cùng đi bộ thi, A đi bộ với vận tốc nhanh hơn nên sau 15 phút, A đã đi hết quãng đường. B đi chậm hơn, nên khi A đến đích rồi B mới đi hết 1/2 quãng đường và 150m, biết quãng đường dài 400m. Hỏi B đi được quãng đường dài bao nhiêu mét sau 15 phút?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 28. Có 12 người qua sông, mỗi chuyến đò chỉ chở được 3 người (không kể người lái đò). Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chuyến đò mới chở hết số người kể trên?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 29. Có hai người thực hiện cùng nhau một công việc thì sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất làm việc nhanh gấp 2 lần người thứ hai. Hỏi nếu thực hiện một mình thì sau bao lâu người thứ hai sẽ xong công việc?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Bài 30. Có ba người thực hiện cùng nhau một công việc thi sau 1 giờ sẽ xong. Biết người thứ nhất làm việc nhanh gấp 2 lần người thứ ba, và người thứ hai làm việc nhanh gấp 3 lần người thứ ba. Hỏi nếu thực hiện một mình thì sau bao lâu người thứ ba sẽ xong công việc?

>> Xem thêm đáp án tại đây. 

Xem thêm Các phép tính trong phạm vi 1000 – Phần 1 – Toán nâng cao lớp 2 tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *