Tài liệu toán lớp 2

Phát triển tư duy Toán học lớp 2 – Kỹ năng thêm bớt

Đang tải… PHÁT TRIỂN TƯ DUY TOÁN HỌC 2 Kĩ năng: Thêm, bớt Bài 1. Có 17 quả táo và 22 quả cam. Hỏi có tất cả bao nhiêu quả ?   ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 2. Đức có 14 viên bi. Bạn ấy đưa 8 viên cho em trai.…

Đề ôn tập môn toán lớp 2

Đang tải… Đề 1: Bài 1:Viết số gồm: a.4 chục 5 đơn vị:………………………………. b.5chục và 4 đơn vị:……………………………. c.3 chục và 27 đơn vị:………………………….. Bài 2:Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau:45,37,20,66 ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. Bài 3:Em hãy viết tất cả các số có…

Đề thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” khối lớp 2 – 2009-2010 (PGD Vĩnh Tường)

Đang tải… ( Thời gian làm bài 20 phút ) PHẦN I: Trắc nghiệm          ( Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng) Bài 1: Tìm số còn thiếu. A. 17                  B. 6                 C. 11                 D. 15 Bài 2 : Tính nhanh: 1 – 2 + 3…

Đề kiểm tra toán nâng cao lớp 2 – Đề số 1

Đang tải…   Bài 1:Tính? a) 364 +215                                   976 – 525 ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  b) 3 x 8 – 10 =………………….          24 :4 – 6 =………………….. ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  Bài 2:Tìm X? X – 243 = 524                                                X +281 = 294 ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………  X x 3 = 18                                                       X…

Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2 – TH Yên Trường năm 2010-2011

Đang tải… Câu1: ( 2 điểm) Tính tổng biết các số hạng là:                      69 và 31                          43 và 38                      54 và 37                          48 và 26 Câu2: ( 4 điểm) Để đánh số các trang của một cuốn sách từ 10 đến 19, ta phải dùng hết bao nhiêu…

Bài tập cuối tuần toán lớp 2

Đang tải… Bài 1: Đặt tính rồi tính: 35 + 40         86 – 52         73 – 53           5 + 62          33 + 55           88 – 6 ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………..  ……………………………………………………………………………………………………..  Bài 2: Viết các số 50 , 48,  61,  58,  73,  84 theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………………………………………..  Bài…

Ôn tập hè môn Toán 2 nâng cao

Đang tải… Bài 1: Tính nhanh: a) 26+ 17 + 23 + 14                   b) 46 + 2 + 18 + 54                           c) 37 –  5 + 37 – 7 …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………….. a) x + 63 = 91 b) x –…

30 Bộ đề thi HSG toán lớp 2

Đang tải… Bài 1: (2 điểm) – Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số ……………………………………………………………………………………………….. – Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2 ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Bài…

15 Đề thi chọn HSG toán lớp 2

Đang tải… Bài 1: (2 điểm) – Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết tất cả các số có 2 chữ số ……………………………………………………………………………………………….. – Viết tất cả các số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục kém chữ số hàng đơn vị là 2 ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. Bài…

14 Bài tập dành cho HSG lớp 2

Đang tải… Bài 1:a) Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 59?…………………………………. ……………………………………………………………………………….. b) Từ 42 đến 113 có bao nhiêu số có hai chữ số?………………………………………. …………………………………………………………………………………. c) Có bao nhiêu số có ba chữ số lớn hơn 516?……………….…………………… ………………………………………………………………………………….. Bài 2: Cho số 12. Số đó…

12 Đề ôn HSG toán 2

Đang tải… Bài 1: Tìm một số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Tìm một số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22? ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ…