Giáo án tuần toán 2

Giáo án tổng hợp lớp 2 CKTKN – Tuần 25

Đang tải… Giáo án tổng hợp lớp 2 – Tuần 25 TUẦN 25:    Thứ      ngày     tháng     năm 20… Tiết 1:                                            CHÀO CỜ Tiết 2& 3.Tập đọc:               SƠN TINH, THUỶ TINH II. Mục tiêu: – Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. – Hiểu ND:…