Giáo án toán 2

Giáo án môn Toán lớp 2 kỳ 2

Đang tải… Giáo án môn Toán lớp 2 kỳ 2 Thứ    ngày    tháng     năm TỔNG CỦA NHIỀU SỐ I. MỤC TIÊU: Giúp Hs: – Nhận biết được tổng của nhiều số. – Biết cách tính tổng của nhiều số. – Chuẩn bị học phép nhân nhân. – Củng cố kĩ…