Giáo án cả năm toán lớp 2

Giáo án thể dục lớp 2 – Cả năm

Đang tải… I. Mục tiêu: SGV trang 31                                  II. Địa điểm và phương tiện – Địa điểm : Sân trường  .  1 còi III. Nội dung và phương pháp lên lớp 1. Mở đầu: { 6’ }                GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học HS…