Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo

()

Đang tải…

Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo

mục tiêu: Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo giúp

  • Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng.
  • Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên lưới ô vuông trong vở HS để vẽ hình.
  • HS yếu: biết cách nhận dạng hình và vẽ đoạn thẳng

Ôn tập về hình học toán lớp 2 tiếp theo – Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 177 178 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính độ dài các đường gấp khúc sau: 

Bài 2:

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 30cm, BC = 15cm, AC = 35cm.

Bài 3:

Tính chu vi hình tứ giác MNPQ, biết độ dài mỗi cạnh của hình đó đều bằng 5cm.

Bài 4:

Em thử đoán xem nếu con kiến đi từ A đến C theo đường gấp khúc ABC hoặc theo đường gấp khúc AMNOPQC thì đi đường nào dài hơn.

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác thành hình mũi tên (xem hình vẽ):

Xem thêm đề tự luyện số 25 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải 

Bài 1: 

a) Đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 4 = 9 (cm)

Đáp số: 9cm.

b) Độ dài đường gấp khúc GHKM là:

20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)

Đáp số: 80mm.

Bài 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:

30 + 15 + 35 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm.

Bài 3:

Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

5 + 5 + 5 + 5 = 20 (cm)

Đáp số: 20cm.

(Hoặc có thể tính: 5 x 4 = 20 cm)

Bài 4:

Ước lượng bằng mắt, ta thấy:

Tổng độ dài các đoạn thẳng MN, OP, QC bằng độ dài đoạn thẳng AB.

Tổng độ dài các đoạn thẳng AM, NO, PQ bằng độ dài đoạn thẳng BC.

Vậy độ dài hai đường gấp khúc ABC và AMNOPQC bằng nhau.

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

5 + 6 = 11 (cm)

Độ dài đường gấp khúc AMNOPQC là:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 =11 (cm)

Vậy độ dài hai đường gấp khúc đó bằng nhau.

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau:

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *