Blog

Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2

mục tiêu: Ôn tập về hình học sách giáo khoa toán lớp 2 giúp

  • Củng cố về tên gọi các hình đã học và nhận dạng hình. Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định 3 điểm thẳng hàng.
  • Tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên lưới ô vuông trong vở HS để vẽ hình.
  • HS yếu: biết cách nhận dạng hình và vẽ đoạn thẳng

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4 trang 176 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Mỗi hình sau ứng với tên gọi nào ?

Bài 3: Kẻ thêm một đoạn thẳng vào hình sau để được:

a) Hai hình tam giác

b) Một hình tam giác và một hình tứ giác

Bài 4: Trong hình vẽ bên có:

a) Mấy hình tam giác ?

b) Mấy hình chữ nhật ?

Xem thêm đề tự luyện số 26 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

Hình A ứng với cách gọi: Đường thẳng AB.

Hình B ứng với tên gọi: Đoạn thẳng AB.

Hình C ứng với tên gọi: Đường gấp khúc OPQR.

Hình D ứng với tên gọi: Hình tam giác ABC.

Hình E ứng với tên gọi: Hình vuông MNPQ.

Hình G ứng với tên gọi: Hình chữ nhật GHIK.

Hình H ứng với tên gọi: Hình tứ giác ABCD.

Bài 3:

Có thể kẻ thêm một đoạn thẳng như sau:

a)

b)

Bài 4:

Ghi tên hình và đếm:

a) Có 5 hình tam giác: AEG, ABE, BCE, CDE, ACE.

b) Có 3 hình chữ nhật: ABEG, BCDE, ACDG.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *