Blog

Ôn tập về đại lượng toán lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập về đại lượng toán lớp 2

Mục tiêu: Ôn tập về đại lượng toán lớp 2 giúp

  • Củng cố về biểu tượng đo độ dài.
  • giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là lít, đồng ( tiền Việt Nam ).
  • Học sinh yếu: củng cố về biểu tượng đo độ dài.

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4 trang 174 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1:

a) Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

b) Vào buổi chiều, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ ?

Bài 2:

Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ?

Bài 3:

Bạn Bình có 1000 đồng, bạn mua một con tem để gửi thư hết 800 đồng. Hỏi bạn Bình còn mấy trăm đồng ?

Bài 4:

Viết mm, cm, dm hoặc km vào chỗ chấm thích hợp:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15…

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15…

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174…

d) Bề dày hộp bút khoảng 15…

e) Một gang tay dài khoảng 2…

Xem thêm đềôn luyện số 28 toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

a) Đồng hồ A chỉ 3 giờ 30 phút.

Đồng hồ B chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ C chỉ 10 giờ.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

b) Nối đồng hồ A với đồng hồ E.

Nối đồng hồ B với đồng hồ D.

Nối đồng hồ C với đồng hồ G.

Bài 2:

Số lít nước mắm can to đựng là:

10 + 5 = 15 (l)

Đáp số: 15l nước mắm.

Bài 3:

Bạn Bình còn:

1000 – 800 = 200 (đồng)

Đáp số: 200 đồng.

Bài 4:

a) Chiếc bút bi dài khoảng 15 cm

b) Một ngôi nhà nhiều tầng cao khoảng 15 m

c) Quãng đường Thành phố Hồ Chí MInh- Cần Thơ dài khoảng 174 km.

d) Bề dày hộp bút khoảng 15 mm

e) Một gang tay dài khoảng 2 cm

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *