Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181

Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 181 giúp

  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  •  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, –
  • Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
  • Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
  • HS yếu:
  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  • Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – .

Bài 1: Tính nhẩm:

5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =

4 x 7 =                      25 : 5 =                      0 x 5 : 5 =

3 x 8 =                      16 : 4 =                      0 : 3 : 2 =

2 x 9 =                        9 : 3 =                      4 : 4 x 1 =

Bài 2: >; <; =

482…480                             300 + 20 + 8…338

987…989                             400 + 60 + 9…469

1000…600 + 40                       700 + 300 … 999

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 72 – 27;                602 + 35 ;                  323 + 6

b) 48 + 48 ;               347 – 37 ;                  538 – 4

Bài 4:

Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hóa dài bao nhiêu mét ?

Bài 5:

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.

Xem thêm các đề tự luyện toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1: 

5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1

4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0

3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0

2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                      4 : 4 x 1 = 1

Bài 2:

482 > 480                             300 + 20 + 8 < 338

987 < 989                             400 + 60 + 9 = 469

1000 = 600 + 40                       700 + 300  > 999

Bài 3:

a)

b)

Bài 4: 

Độ dài của tấm vải là:

40 – 16 = 24 (m)

Đáp số: 24m

Bài 5:

Dùng thước có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài từng cạnh, được:

AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 4cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *