Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181

Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 180 181 giúp

  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  •  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, –
  • Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
  • Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
  • HS yếu:
  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  • Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – .

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Bài 2: Viết các số 728, 699, 801, 740 theo thứ tự từ bé đến lớn:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 85 – 39 ;               75 + 25 ;                     312 + 7

b) 64 + 16 ;              100 – 58 ;                    509 – 6

Bài 4: Tính:

24 + 18 – 28 =                                    3 x 6 : 2 =

5 x 8 – 11 =                                         30 : 3 : 5 =

Bài 5:

Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam giác đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Xem thêm đề tự luyện số 22 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 5 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 9 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 12 giờ 15 phút.

Bài 2:

Các số theo thứ tự tùa bé đến lớn là: 699, 728, 740, 801.

Bài 3:

a)

b)

Bài 4:

24 + 18 – 28 = 42 – 28 = 14

3 x 6 : 2 = 18 : 2 = 9

5 x 8 – 11 = 40 – 11 = 29

30 : 3 : 5 = 10 : 5 = 2

 Bài 5: 

Chu vi hình tam giác là:

5 + 5 + 5 = 15 (cm)

Đáp số: 15cm.

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *