Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179

Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 178 179 giúp

  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  •  Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, –
  • Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
  • Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
  • HS yếu:
  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  • Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – .

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Số ?

Bài 2: >; <; =

302…310                                       200 + 20 + 2…322

888…879                                       600 + 80 + 4….648

542…500 + 42                                400 + 120 + 5…525

Bài 3: Số ?

Bài 4: Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ?

Xem thêm đề tự luyện số 24 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

Bài 2:

302 < 310                                       200 + 20 + 2 < 322

888 > 879                                       600 + 80 + 4 > 648

542 = 500 + 42                                400 + 120 + 5 = 525

Bài 3:

Bài 4:

Đồng hồ A ứng với cách đọc c) 1 giờ rưỡi.

Đồng hồ B ứng với cách đọc b) 10 giờ 30 phút.

Đồng hồ C ứng với cách đọc a) 7 giờ 15 phú

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *