Blog

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167

Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 167 giúp

  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  • Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, –
  • Quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài thông dụng.
  •  Giải bài toán liên quan đến “nhiều hơn” hoặc “ít hơn” về một số đơn vị.
  • HS yếu:
  • Kĩ năng cộng, trừ các số có 3 chữ số không nhớ.
  • Tìm 1 thành phần chưa biết của phép +, – .

Chữa bài tập 1, 2, 3 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 – 253

b) 357 + 621 ;                          962 – 861

c) 421 + 375 ;                          431 – 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X – 600 = 100

700 – X = 400.

Bài 3: >; <; =

60cm + 40cm…1m

300cm + 53cm…300cm + 57cm

1km…800m

Xem thêm đềôn luyện số 34 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1.

a)

b)

c)

Bài 2:

a) 300 + X = 800

X = 800 – 300

X = 500

X + 700 = 1000

X = 1000 – 700

X = 300

b) X – 600 = 100

X = 100 + 600

X = 700

700 – X = 400

X = 700 – 400

X = 300

Bài 3:

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *