Blog

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166

()

Đang tải…

Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166

Mục tiêu: Luyện tập chung toán lớp 2 trang 166 giúp

  • So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số.
  • Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ). Phát triển trí tưởng tượng qua xếp hình.
  •  HS yếu: So sánh và sắp xếp thứ tự các số có 3 chữ số. Thực hiện cộng (trừ), nhẩm (viết) các số có 3 chữ số (không nhớ).

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: >; < = 

937…739                               200 + 30….230

600…599                               500 + 60 + 7…597

398…405                               500 + 50 …649

Bài 2: Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.

b) Từ lớn đến bé.

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 635 + 241;                          970 + 29

b) 896 – 133 ;                         295 – 105

Bài 4: Tính nhẩm:

600m + 300m =

700cm + 20cm =

20dm + 500dm =

1000km – 200km =

Bài 5: Xếp 4 hình tam giác nhỏ thành hình tam giác to (xem hình vẽ):

Xem thêm đề ôn luyện số 35 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

937 > 739                               200 + 30 = 230

600 > 599                               500 + 60 + 7 < 597

398 < 405                               500 + 50  > 649

Bài 2:

a) 599, 678, 857, 903, 1000.

b) 1000, 903, 857, 678, 599.

Bài 3:

a)

b)

Bài 4: 

600m + 300m = 900m

700cm + 20cm = 720cm

20dm + 500dm = 520dm

1000km – 200km = 800km

Bài 5:

Có thể xếp hình như sau:

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *