Đề thi học sinh giỏi toán lớp 2

Đề thi chọn học sinh giỏi toán lớp 2 trường TH số 2 Hoài Tân (2012-2013)

Đang tải… PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh  tròn vào trước câu trả lời đúng: Câu 1: Số nào bé hơn 10 nhưng lớn hơn 8? A. 6                            B. 7                              C.  8                           D.  9   Câu 2: Số điền vào…