Đề kiểm tra học kì 1 toán lớp 2

Kỳ thi kiểm tra cuối HKI môn toán lớp 2

Đang tải… Câu 1: Viết các số sau đây: (1 điểm) 48 ,         29      ,         37      ,         63      ,         81. a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………………………. b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………………. Câu 2: (2 điểm) a/ Tính nhẩm: 8 + 9 =………….;        29…

Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán khối 2 năm học 2013-2014

Đang tải… Câu 1: Viết các số 43; 21; 49; 63; 17 (1điểm) a) Theo thứ tự từ bé đến lớn………………………………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé………………………………………… Câu 2: Đặt tính  rồi tính: (2 điểm) 58 + 3 4                       65 – 37                     47 + 32                          65 – 14…

Đề thi cuối năm Toán 2 – Đề 12

Đang tải… Đề 12 1. a.Nối số với tổng thích hợp: 555                                700 + 50 844                                 800 + 40 + 4 750                                 800 + 4 804                                 500 + 50 + 5 b.Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: 594 ; 794 ; 374 ; 796 2. a.Tính nhẩm…

Đề thi cuối năm Toán 2 – Đề 10

Đang tải… Đề 10 1.Tính nhẩm: 4 x 3 = ………. 28 : 4 = ………. 5 x 9 = ………. 40 : 5 = ………. 2.Đặt tính rồi tính 59 + 24                437 + 360               100 – 24                275 – 123 …………                 ……………                …………….             ……………. …………                 ……………                …………….             …………….…

Đề thi cuối năm Toán 2 – Đề 9

Đang tải… Đề 9 1.Viết theo mẫu a.Tìm số lớn nhất có ba chữ số:2. ………………………………………………………………………………………………………………. b.Xếp các số 376 ; 960 ; 736 ; 690 theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………………………………………………………………………………. 3.Khoanh tròn vào chữ số có kết quả đúng: 0 : 3 x 1 có kết…

Đề thi cuối năm Toán 2 – Đề 3

Đang tải… Đề 3 1. a.Viết các số từ 193 đến 202: ………………………………………………………………………….. b.Nối số với tổng thích hợp 755                                         700 + 5 344                                         300 + 40 + 4 705                                         300 + 4 304                                         700 + 50 + 5 c.Khoanh vào số lớn nhất trong các số sau: 594 ;…