Đề kiểm tra học kì 1 toán 2

Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán khối 2 năm 2013-2014

Đang tải… Bài 1:  Tính nhẩm (1 điểm) 12 – 4 = …….                                                                              6 + 5 =…….. 8 + 7  =………                                                                            13 – 5 = …… Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 67 + 28                        80 – 42                  56 + 44                     100 – 7 ………..                    …………                …………                 ……………

Đề kiểm tra học kì I toán, tiếng việt lớp 2 – PGD Hoài Nhơn năm 2011-2012

Đang tải… A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1. Số liền trước số 99 là: A. 100               B.   90                     C.    98                   D.  97 Câu 2.  9dm = ……..cm   Số cần điền…

Đề kiểm tra cuối học kì I môn toán lớp 2 – PGD Hoài Nhơn năm 2009-2010

Đang tải… Học sinh làm trực tiếp vào đề: A. Phần trắc nghiệm ( 5 đ)      Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:  1, Số liền sau số 99 là : A. 100                       B. 98                           C. 97                     …

Đề kiểm tra học kì 1 – Toán, tiếng việt lớp 2 trường TH Nguyễn Bá Ngọc (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề kiểm tra học kì 1 – Toán, tiếng việt lớp 2 trường TH Nguyễn Bá Ngọc (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho…

Kiểm tra cuối kì I – Toán, tiếng việt lớp 2 trường TH Diễn Hải (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua phần Kiểm tra cuối kì I – Toán, tiếng việt lớp 2 trường TH Diễn Hải (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ…

Bài kiểm tra định kì cuối học kì 1 – Toán lớp 2 trường TH Ngô Quyền (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Bài kiểm tra định kì cuối học kì 1 – Toán lớp 2 trường TH Ngô Quyền (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho…