Bài tập thực hành toán lớp 2

Ôn tập về hình học (tiếp theo) – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) 1.Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau : a) Bài giải ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………….……. ………………………………………………………………..…… b) Bài giải ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 2.Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là : AB = 30cm                     BC = 15…

Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (tiếp theo) 1.Viết tiếp vào chỗ chấm : Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày: Trong các hoạt động trên, Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động …………………………………………………………………………. Thời gian dành cho…

Ôn tập về đại lượng – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG 1.Đồng hồ chỉ mấy giờ ?   2.Can bé đựng được 10l nước mắm, can to đựng được nhiều hơn can bé 5l nước mắm. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít nước mắm ? Bài giải …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 3.Bạn Bình…

Ôn tập về phép nhân và phép chia – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA 1.Tính nhẩm : 2 x 8 = …..               12 : 2 = …..               2 x 9 = ….                18 : 3 = ….. 3 x 9 = …..               12 : 3 = …..               5 x 7 = …..               45 :…

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tiếp theo) – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (tiếp theo) 1.Nối (theo mẫu) :   2.Viết (theo mẫu) : a) Mẫu : 842 = 800 + 40 + 2                    965 = ………………………. 477 = ………………………                            618 = ……………………….…

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Toán 2

Đang tải… PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000  1.Tính : 484                    586                    590                     693 –                        –                         –                         – 241                    253                    470                     152 ____                       ____                  ____                    ____ ………     …

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Toán 2

Đang tải… PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 1.Tính : 235            637            503             200            408             67 +                 +               +                 +                +               + 451            162            354             627              31           132 _____         _____           _____         _____          _____         _____…

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị – Toán 2

Đang tải… VIẾT SỐ THÀNH TỔNG CÁC TRĂM, CHỤC, ĐƠN VỊ 1.Viết (theo mẫu) :   2.Viết số thành tổng (theo mẫu) : Mẫu : 271 = 200 + 70 + 1 978 = ……………………………………………… 835 = ……………………………………………… 509 = ……………………………………………… 3.Nối mỗi số với tổng thích hợp : 4.a)…

Luyện tập – Đơn vị đo độ dài – Toán 2

Đang tải… LUYỆN TẬP 1.Tính :        13m + 15m = ………………….                       5km x 2 = …………………..    66km – 24km = …………………..                       18m : 3 = …………………..  23mm + 42mm = ……………………                   25mm : 5 = ………………….. 2.Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi…

Mi-li-mét – Toán 2

Đang tải… MI-LI-MÉT 1.Số ?           1cm = ….. mm              1000mm = ….. m                  5cm = ….. mm             1m = ….. mm                  10mm = …. cm                 3cm = …. mm 2.Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm :   3.Viết cm hoặc mm vào chỗ chấm thích hợp…