Ôn tập về hình học (tiếp theo) – Toán 2

Đang tải… ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC (tiếp theo) 1.Tính độ dài mỗi đường gấp khúc sau : a) Bài giải ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………….……. ………………………………………………………………..…… b)...

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Toán 2

Đang tải… PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000  1.Tính : 484                    586                    590                     693 –                        –                         –                         – 241                    253                    470                     152 ____ ...

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 – Toán 2

Đang tải… PHÉP CỘNG (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1000 1.Tính : 235            637            503             200            408             67 +                 +               +                 +                +               + 451...