Sách bài tập tiếng việt lớp 2

Bài tập Tuần 30 (Bác Hồ) – Bài Tập Tiếng Việt 2 tập hai trang 64

Đang tải… 1. Các bạn nhỏ thấy Bác như thế nào ? – Mắt Bác : ……………………………………………………….. – Da Bác :………………………………………………………………… 2. Hãy ghi những lời đáp của các bạn nhỏ khi Bác hỏi : – Các cháu chơi có vui không ? ………………………………………………………………………………………………………………… – Các cháu ăn có no không ?…

Bài tập Tuần 28 (Cây cối) – Bài Tập Tiếng Việt 2 tập hai trang 52

Đang tải… 1. Tìm và điền vào chỗ trống những hình ảnh nói lên sự cần cù, chịu khó của vợ chồng người nông dân : …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. Trước khi mất, người cha cho các con biết : [….] trong nhà có một kho báu. [….] ruộng nhà có một…

Bài tập Tuần 25 (Sông biển) – Bài Tập Tiếng Việt 2 tập hai trang 35

Đang tải… 1. Đánh dấu x vào [….]  trước ý trả lời đúng : a. Hai vị thần nào đến cầu hôn công chúa Mị Nương ? [….]  Thần Gió, Thần Mặt trời. [….]  Thần Núi, Thần Nước.  [….]   Thần Cây, Thần Đất. b. Hùng Vương phân xử việc hai vị thần…