Đề thi học kì 2 tiếng việt lớp 2

Bài kiểm tra định kì cuối học kì 1 môn Tiếng việt lớp 2

Đang tải… A – KIỂM TRA ĐỌC I – Đọc thành tiếng:  (5 điểm)  Bài đọc: …………………………………………………………. II – Kiểm tra đọc hiểu: ( 5 điểm)  ( 20 phút) 1/ Đọc thầm bài:  “ Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 – TV2/tập 1) 2/ Làm bài tập: Bài 1: Khoanh…

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I – Tiếng việt lớp 2 trường TH Thịnh Lộc (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I – Tiếng việt lớp 2 trường TH Thịnh Lộc (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho…

Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng việt lớp 2 trường TH Long Hậu 2 (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề kiểm tra học kì 1 – Tiếng việt lớp 2 trường TH Long Hậu 2 (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ…

Kiểm tra định kỳ Tiếng việt lớp 2 trường TH Bình Minh năm 2015-2016

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua phần Kiểm tra định kỳ Tiếng việt lớp 2 trường TH Bình Minh năm 2015-2016. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi, kỳ…

Bài kiểm tra định kì cuối kì I – Tiếng việt lớp 2 trường TH Toàn thắng (2013-2014)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Bài kiểm tra định kì cuối kì I – Tiếng việt lớp 2 trường TH Toàn thắng (2013-2014). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị…

Đề thi kiểm tra học kì I – Tiếng Việt lớp 2 trường TH số 1 Mỹ Thành (2015-2016)

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua Đề thi kiểm tra học kì I – Tiếng Việt lớp 2 trường TH số 1 Mỹ Thành (2015-2016). Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn…

Kiểm tra cuối học kỳ I – Tiếng Việt lớp 2 trường TH Đại Lãnh 2 năm 2014-2015

Đang tải… Cùng   kiểm tra mức độ học tập, hệ thống lại kiến thức qua phần Kiểm tra cuối học kỳ I – Tiếng Việt lớp 2 trường TH Đại Lãnh 2 năm 2014-2015. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học, ôn luyện chuẩn bị…