Đề kiểm tra cuối tuần tiếng việt lớp 2

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 – Tuần 25

Đang tải… Tuần 25 I- Bài tập về đọc hiểu Hừng đông mặt biển       Cảnh hừng đông mặt biển nguy nga, rực rỡ. Phía hai bên, những đám mây trắng hồng hầu như dựng đứng, hơi ngả về phía trước. Tất cả đều mời mọc lên đường.       Xa…