Để học tốt tiếng việt lớp 2

Bài 92: CHÁY NHÀ HÀNG XÓM – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Cháy nhà hàng xóm học tốt tiếng việt lớp hai A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “cháy, trùm chăn, bình chân như vại, tàn lửa bay, thiêu sạch”. 2. Hướng dẫn đọc: Văn bản là một truyện ngụ…

Bài 91: ĐÀN DỀ CỦA ANH HỒ GIÁO – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Đàn dê của anh Hồ Giáo Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Phát âm đúng, chuẩn xác những từ ngữ sau: “Ba Vì, ngọt ngào, cao vút, trập trùng, quanh quẩn, quấn quýt, nhảy quẩng, rụt rè, chiều chuộng, chăm bẵm, nũng nịu”.…

Bài 90: NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Người làm đồ chơi học tốt Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Phát âm đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “màu, sáo nứa, nặn, sắc màu sắc sỡ, xuất hiện, sắp về quê, suýt khóc, bình tĩnh”. 2. Hướng dẫn đọc:…

Bài 88: BÓP NÁT QUẢ CAM – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Bóp nát quả cam học tốt Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Phát âm đúng và chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “sứ thần, Trần Quốc Toản, thuyền rồng, quyết, tuốt gươm quát lớn, vương hầu, chạy, quỳ, gáy, truyền, nghiến răng,…

Bài 86: QUYỂN SỔ LIỀN LẠC – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Quyển sổ liên lạc Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “quyển sổ, liên lạc, hoa tay, ngả màu, nguệch ngoạc, luyện viết, băn khoăn, buồn hẳn”. 2. Hướng dẫn đọc: Văn bản là một…

Bài 85: CHUYỆN QUẢ BẦU – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Chuyện quả bầu học tốt Tiếng Việt lớp 2 A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “khuyên, khoét rỗng, bảy ngày, mênh mông, thoát nạn, nhảy ra, nhanh nhảu”. 2. Hướng dẫn đọc: Văn bản là một truyện kể…

Bài 84: BẢO VỆ NHƯ THẾ LÀ RẤT TỐT – Để học tốt Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Đang tải… Bảo vệ như thế là rất tốt để học tốt A. KĨ NĂNG ĐỌC 1. Luyện đọc: Đọc đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “vọng gác, quan sát, hoảng hốt, nhiệm vụ, bảo vệ”. 2. Hướng dẫn đọc: Văn bản là một mẩu chuyện ngắn kể…