35 đề kiểm tra tiếng việt lớp 2

Đề dạy thêm Tiếng Việt lớp 2 tổng hợp

Đề 1 Câu1 (2đ) : a/ Điền l hay n: ….ăm …ay,……an ….ên tám tuổi. ……an chăm …..ỉ …..uyện chữ. …an …..ắn……ót không sai …..ỗi…..ào. b/ Điền c, k ,hay q: …..ái….ành……ong …….ueo…..ủa……ây…..uất……ảnh…….ia đẹp …….úa. Câu2( 2đ):  Ghép các tiếng sau với nhau để tạo thành các từ chỉ tình…