Kiểm tra học kì 2 toán lớp 1

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1 – Tiểu học Trần Nhân Tông (2013 – 2014)

TRƯỜNG TH TRẦN NHÂN TÔNG                KIỂM TRA HỌC KÌ II Họ và tên:…………………….                            MÔN: TOÁN – LỚP 1 Lớp:……….                                                        Năm học: 2013 – 2014   Bài 1. (2 điểm) 1.Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 10 ;  ….. ; 12  ; ……; …….;……;…….;…

Đề kiểm tra học kỳ II môn Toán lớp 1 – Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (2017 – 2018)

TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI               KIỂM TRA HỌC KÌ II Họ và tên:…………………….                            MÔN: TOÁN – LỚP 1 Lớp:……….                                                        Năm học: 2017 – 2018   Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng a. Trong các số: 86, 90, 74, 52 số nào bé nhất?…

Đề kiểm tra cuối năm toán lớp 1 trường TH Lê Hồng Phong năm 2012-2013

 Họ và tên: ………………………………………………                  Lớp: ………   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – Năm học 2012- 2013 Môn: Toán           Lớp 1 (Thời gian: 40 phút) Câu 1: (2 điểm) Tính nhẩm: 66 – 50 = ……….. 60 + 20 = ……….. 58 – 8 = ……….. 40 + 20 =…

Đề kiểm tra chất lượng cuối kì 2 – lớp 1 trường TH Quỳnh Lưu (2006-2007)

MÔN TOÁN: Họ và tên :……………………………………………….. .         Lớp:………. Điểm :……………….. Câu 1: Viết số :bảy mươi tư  ;ba mươi tám  ;sáu mươi mốt ;năm mươi lăm . Câu 2: Trả lời câu hỏi : (số ?). a, Số liền trươc của 100 là ………….. b, Số liền sau của 69…

Đề kiểm tra học kỳ II môn toán 1 trường TH Nguyễn Văn Trỗi năm 2012-2013

NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Toán ( Thời gian làm bài: 40 phút) Bài 1. (1điểm)   Viết các số 58, 62, 38, 86, 70: a, Theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………………………… b, Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………………… Bài 2. Tính (2 điểm) 20 +8 = 53…