Giáo án cả năm toán lớp 1

Giáo án trọn bộ các môn học lớp 1 (cả năm)

TUẦN 1: Sáng Thứ tư ngày 6 tháng 9 năm 2017 (Học TKB sáng thứ 2) Tiết 1:                                                CHÀO CỜ ___________________________________ Tiết 2: Toán Tiết học đầu tiên 1. Mục tiêu dạy học: Sau tiết học, HS có khả năng: 1.1. Kiến thức: -Tạo không khí vui vẻ trong lớp.HS…