Đề thi học sinh giỏi toán lớp 1

Đề ôn thi HSG môn toán lớp 1

Đang tải… Câu 1: Khoanh vào trước câu trả lời đúng: Số liền sau số nhỏ nhất có hai chữ số là số: a/ 10                               b/ 9                                c/ 11 Số nhỏ hơn 69 và lớn hơn 67 là số: a/ 70                               b/ 68                              c/ 86 Hình bên có số đoạn…

Đề thi chọn đội tuyển cấp trường môn toán 1 trường TH Sơn Thành Đông

Đang tải… Bài 1. Tính ( 3 điểm)                 14 + 3   = ……….             12  + 5 =………..                     15 – 5  =……………                   19- 6    = ……….              17 – 2   =………..                     12 +6  =…………….   Bài 2. (3 điểm)     Số?                …

Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Tiểu học Định Tiến

Đang tải… Thời gian: 90 phút   Câu 1:  ( 3 điểm)    Đặt tính rồi tính : 74 + 21                          43- 23                        98 – 8 8 + 31                            87 – 53                       52 – 40 Câu 2: (4 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ trống. 72 + ………. =79                                       …

Tuyển tập đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 1 – Đề số 10

Đang tải… Đề thi học sinh giỏi toán 1 ĐỀ SỐ 10 Thời gian làm bài: 60 phút Bài 1. Em hãy ghi lại các số có hai chữ số giống nhau vào dòng dưới đây: ………;………;……..;……..;……..;……..;……..;……..;………;……….;……. Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là:……………………………………    Xem Đáp án…