Kiểm tra tuần tiếng việt lớp 1

Đề kiểm tra Tuần 26 Tiếng Việt lớp 1 – Đề kiểm tra định kì giữa hk II – đề số 2

A. KIỂM TRA ĐỌC Câu 1: Đọc đúng đoạn văn sau: Câu 2: Em hãy tìm trong bài và đọc lên những tiếng có dấu huyền. Câu 3: Tìm và viết những từ miêu tả đôi mắt của con chim gáy.          ……………………………………………………………………………………. Câu 4: Chim gáy…

Đề kiểm tra Tuần 35 Tiếng Việt lớp 1 – Đề số 3

A. KIỂM TRA ĐỌC Câu 1: Đọc đúng bài Hai cậu bé và hai người bố. (SGK Tiếng Việt 1, tập hai, trang 164) Câu 2:  Viết câu trong bài chứa tiếng có vần iêc :              ……………………………………………………………………………………. Câu 3: Nói một câu chứa tiếng có vần iêt.…