Giáo án tiếng việt lớp 1

Giáo án trọn bộ các môn lớp 1 cả năm

Đang tải… Giáo án trọn bộ các môn lớp 1 cả năm TUẦN 1 Tiết 1                                      CHÀO CỜ Tiết 2:   Đạo đức:           EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1) A.Yêu cầu: Bước đầu biết trẻ em 6 tuổi được đi học. Biết tên trường lớp, tên thầy,  cô giáo…