Đề kiểm tra học kì 2 tiếng việt lớp 1

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Việt lớp 1 – Tiểu học Nguyễn Trãi (2017 – 2018)

Đang tải…   I. PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG: Học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài đọc (7 điểm) 1.Bàn tay mẹ (Sách TV 1/tập 2-trang 55) 2. Hoa ngọc lan (Sách TV 1/tập 2-trang 64) 3. Đầm sen (Sách…