60 đề kiểm tra tiếng việt lớp 1

Bài khảo sát học sinh giỏi lớp 1 trường Tiểu học Kim Sơn

Thời gian: 60 phút Câu 1: a) Điền tiếp mỗi vần 2 từ chứa tiếng có vần oăc, oăt – bé choắt,……………………………………………………………………………… – ngoắc tay,……………………………………………………………………………. b) Điền đúng các từ ngữ (ùa ra, bật cười quá, nấp) chỉ hoạt động của gió và nụ hồng trong giờ ra chơi: Gió…………………………đâu………………………làm…

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 1 năm học 2012-2013

Đang tải… Câu 1: (4 điểm) a, Viết một tiếng: – Có vần uôc: ……………………………………………. – Có vần uôt: ………………………….…………………. – Có vần en: ……………………………..………………. – Có vần oen: ……………………………………………. b, Viết một câu có chứa tiếng: – Có vần uôc: ………………………….…………………. – Có vần en: ………………………………………………. Câu 2: (…

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 1 (Tham khảo)

Đang tải… Bài 1  : Nối các ô chữ sau thành câu theo 2 cách khác nhau ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………. Bài 2: Điền vào chỗ chấm cho phù hợp: – k,c hay tr: chương  ..…. .ình ca múa nhạc. ………iên quyết ….…ông viên tiết …….iệm –  ngh hay…

Khảo sát học sinh giỏi Tiếng việt lớp 1 – TH Hứa Tạo năm 2013

Đang tải… Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian phát đề)  Câu 1 : (1,5đ) Nối đúng từ ngữ: Câu 2 : (1đ) Điền vần iên hoặc iêng hoặc uyên: cô t………;    d ………….dáng ;   nằm ngh………;     cái ch…………. Câu 3 : (1,5đ) Nối ô chữ…

Đề kiểm tra cuối học kỳ 1 tiếng việt lớp 1 năm 2011-2012

Thời gian: 60 phút 1. Đo nghiệm năng lực phân tích ngữ âm(10 điểm) Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình: Hoa nở quanh năm Câu 1: Lời nói trên có mấy tiếng ? ……………………………………………………. Câu 2: Tìm và đưa vào mô hình một tiếng vần chỉ…

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Việt lớp 1

Bài 1  : Nối các ô chữ sau thành câu theo 2 cách khác nhau Bài 2: Điền vào chỗ chấm cho phù hợp: – k,c hay tr: chương  ..…. .ình ca múa nhạc.                                 ….…ông viên ………iên quyết                                                 tiết …….iệm –  ngh hay ngh, g, gh: ……. ày hội                                                          ngả…