Tiếng việt lớp 1

Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 11-14

Đang tải… Giáo án buổi sáng lớp 1 – Tuần 11-14 TUẦN 11: Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm Tiết 1:                                          Hoạt động tập thể (Giáo viên chuyên soạn) Tiết 2: Đạo đức Tiết 3+4: Tiếng việt: VẦN /UƠ/ (Thiết kế Tiếng Việt 1 – Tài liệu thí điểm)…

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 1

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 1 Tiết 2 + 3 :TV – CGD Bài 1: Tiếng  Tách lời ra từng tiếng(tiết 1,2) ****************************************** Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức                         EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT I. MỤC TIÊU: HS biết được: – Trẻ em…

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 3

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 3 Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Âm /ch/     Buổi chiều  Tiết 1: Đạo đức.                   GỌN GÀNG, SẠCH SẼ(Tiết 1) I. Mục tiêu: Giúp hs biết được: -Thế nào là ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. –…

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 4

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 4 HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Luật chính tả e,ê ****************************************** Tiết 5:Tự học* TV – CGD                               Luật chính tả e,ê (việc 4) ****************************************** Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức:…

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 5

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 5 Tiết 2 + 3:TV – CGD                               Âm /kh/ ****************************************** Buổi chiều: Tiết 1: Đạo đức GIỮ GÌN SÁCH VỞ, ĐỒ DÙNG HỌC TẬP(tiết 1). I-Mục tiêu: – HS biết được tác dụng của sách vở, đồ dùng…

Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 11

Đang tải… Giáo án Toán Tiếng việt lớp 1 – Tuần 11 Tiết 2 + 3: TV – CGD VẦN /UƠ/ ********************************************** Tiết 5: Tự học: TV – CGD VẦN /UƠ/ ********************************************** Buổi chiều Tiết 1: Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa học kì 1 I.MỤC TIÊU :                        *…