Hình ảnh con người Việt Nam thuộc nhiều thế hệ đã được thể hiện sinh động thông qua các nhân vật: ông Hai (Làng – Kim Lân), người thanh niên (Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long), ông Sáu và bé Thu (Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng), ba cô gái thanh niên xung phong (Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê) – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải… Bài làm             Con người Việt Nam với những sức mạnh nội lực phi thường đã đi qua...

Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia văn phái, có thể nói cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc nhiều khi đã lấn át cả thái độ thiên vị với triều Lê. Điều đó đã mang lại những trang viết thực và hay. Phân tích hồi thứ mười bốn của tác phẩm này để chứng minh nhận xét trên – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải…   BÀI LÀM:            Khi cho rằng “Nhà văn là người thư kí trung thành của thời đại” có...

Sách Bồi dưỡng Ngữ văn 9 (Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) có viết: “Bài thơ Mùa xuân nho nhỏ là tiếng lòng tha thiết yêu mến và gắn bó với đất nước, với cuộc đời; thể hiện ước nguyện chân thành của nhà thơ được cống hiến cho đất nước, góp một mùa xuân nho nhỏ của mình vào mùa xuân lớn của cuộc đời.” Hãy phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải (Ngữ văn 9, tập hai – Nhà xuất bản Giáo dục, 2008) để làm sáng tỏ nhận xét trên – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải…                Nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống thì...

Trong bài Tiếng nói của vân nghệ, Nguyễn Đình Thi có viết: “Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giây đáng lẽ lột đi, và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc…”. Em có suy nghĩ gì về ý kiến trên? Từ đó hãy trình bày cảm nhận về một bài thơ theo em là hay trong chương trình Ngữ văn lớp 8 hoặc lớp 9, phần Vãn học Việt Nam.  

Đang tải… BÀI LÀM:              “Tiếng nói của văn nghệ”, tiếng nói của thơ ca chưa bao giờ là những...

Khổ cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận đã kết lại bài thơ bằng những hình ảnh huy hoàng, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh và vẻ đẹp của con người. Em hãy viết đoạn văn phân tích khổ thơ này để làm rõ nhận định đó – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải… BÀI LÀM:             Thống nhất với cảm hứng và bút pháp lãng mạn của tác phẩm, khổ cuối...

Trình bày cảm nhận về một khổ thơ trong bài Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận: “Chỉ với bốn câu thơ, Huy Cận đã cho ta thấy một bức tranh kì thú về sự giàu có và đẹp đẻ của biển cả quê hương” – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải…   Dưới đây là câu chủ đề cho một đoạn vãn trình bày cảm nhận về một khổ thơ trong bài Đoàn thuyền...

Đồng chí (Chính Hữu) và Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật) là hai bài thơ tiêu biểu viết về đề tài người lính cách mạng trong hai thời kỳ chống Pháp và chống Mĩ. So sánh hình ảnh người lính cách mạng ở hai bài thơ này – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải… BÀI LÀM:              Là những nhà thơ quân đội trưởng thành trong những cuộc chiến tranh bảo vệ...