Cho câu chủ đề: “Ca dao dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động”. Viết đoạn văn khoảng 10 câu triển khai ý của câu chủ đề trên trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần cảm thán trong câu – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải… Bài làm:            Ca dao, dân ca là tiếng nói tình cảm của nhân dân lao động. Đó là...

Bộ sách dịch Hạt giống tâm hồn do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành đang được giới trẻ đón nhận rất nồng nhiệt. Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về một trong những cuốn sách trong bộ sách dịch đó – Bài văn chọn lọc lớp 9

Đang tải… Bài làm             “Tình yêu thương là sức mạnh duy nhất có thể biến một kẻ thù- thành...