Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng làm hợp đồng thống nhất với nhau về mua bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó – Bài văn chọn lọc lớp 9

()

Đang tải…

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

             – Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày … tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

             – Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

             Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2009

             Tại địa điểm: Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương Chúng tôi gồm:

             Bên A:

             Cửa hàng vật liệu xây dựng Thành Phong

             Địa chỉ: tầng 2 Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương Điện thoại: 0320…. Fax:      0320…

             Tài khoản: …

             Mã số thuế: …

             Đại diện là ông Nguyễn Văn Quyền Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh Bên B:

             Bà Trần Thị Minh Việt

             Địa chỉ số nhà … đường … thành phố Hải Dương Điện thoại: 0906868XXX

             Hai bên thỏa thuận kí kết Hợp đồng mua bán vật liệù xây dựng với nội dung và các điều khoản sau:

             Điều 1. Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng gồm sắt, thép.

             Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

             – Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn giá đã công bố;

             – Vận chuyển hàng hóa bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chỉ đã đăng kí của bên B.

             Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B:

             – Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hóa từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.

             – Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A.

             Điều 4. Phương thức thanh toán

             – Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hàng;

             – Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán.

             Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng.

             Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản “Phụ lục hợp đồng”. “Phụ lục hợp đồng” có giá trị như hợp đồng chính thức.

             Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

 

Đại diện bên A

Quyền

Nguyễn Văn Quyền

 

Đại diện bên B

Việt

Trần Thị Minh Việt

                 

__

Bài văn mẫu 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *