Tiết 167. Ôn tập về hình học – Sách Bài tập Toán 3 tập 2

Đang tải… Ôn tập về hình học toán 3 1. Tính chu vi hình vuông có cạnh dài 1dm 5cm. Bài giải …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………...